Cenhadaeth y ddau anturiaethwr sy’n hoff o siocled i bostio’r Wyddfa ledled y byd

03 Medi 2018
Gall ymwelwyr sy'n hoff o siocled ac yn chwilio am antur yng Ngogledd Cymru nawr gadw eu lefelau egni ar i fyny ac anfon negeseuon gwyliau nofel gyda lansiad ‘The Mountain Chocolate Company’.
 
Daeth Phil Nelson o Ynys Môn ac Alun Jones o Gonwy yn ffrindiau tra bod y ddau’n gweithio yng nghanolfan Plas Menai ar yr Afon Menai oherwydd eu hoffter o fod yn yr awyr agored. “Rydym ni tua’r un oed ond rydw i’n bendant yn ddoethach,” dywedodd Phil.
 
Er bod y ddau’n rhannu brwdfrydedd dros holl anturiaethau gogledd Cymru fel syrffio a dringo mynyddoedd, mae eu llwybrau gyrfa yn hollol wahanol. Bu Phil yn rhedeg busnes awyr agored arloesol llwyddiannus yn Llanberis tan 2016 sef Surf-Lines, yn ogystal â mynd i’r afael â gwaith ymgynghorol gyda phobl fel Prifysgol Bangor. Teithiodd Alun ledled y byd fel syrfëwr siartredig a bu’n byw yn America, y Maldives a Gwlad Pwyl cyn dychwelyd i Gymru yn 2017.  
 
Ar ôl dychwelyd  adref, gyda’i siop ‘Conwy Gift Shop’ eisoes wedi’i sefydlu, daeth Alun yn fwy ymwybodol o’r prinder cynnyrch lleol a’r cyfle i greu bar siocled fyddai’n medru cystadlu gyda’r Kendall Mint Cake neu’r Toblerone a oedd yn ysgogiad i greu’r Mountain Chocolate Company. 
 
Bu’n trafod y posibiliadau gyda Phil, ei bartner busnes, a’r canlyniad oedd creu bar siocled y gellid ei bostio fel cerdyn post.
 
“Gallech chi ein galw ni’n ‘Willy Wonkas’ Cymru” dywedodd Alun.
 
Mae darlun y cerdyn post yn arddull eiconig y 40au yn atgof o’r oes a fu ac mae Phil yn disgrifio’r delweddau a ddefnyddiwyd fel darlun sy’n “gweithio fel darn o waith celf ar y wal yn ogystal â phecyn ar silffoedd adwerthwyr.
 
Roeddem ni eisiau creu anrheg sy’n rhoi syniad o leoliad yn ogystal â blasu’n dda.”
 
Mae’r pecyn yn denu llygad a byddai’n ychwanegiad da i silffoedd unrhyw siop. Mae eisoes yn cael ei werthu yn rhai o atyniadau twristiaeth mwyaf gogledd Cymru fel Zip World a Surf Snowdonia a chyn bo hir fydd atyniadau mawr eraill Cymru yn gwerthu’r cynnyrch.
 
Mae Phil yn rhannu ei weledigaeth am ddyfodol y brand ac yn credu y gallai’r busnes fod yn “frand adnabyddus ar gyfer anrhegion siocled o ansawdd gyda steil a phwrpas sy’n addas ar gyfer unrhyw atyniad twristiaeth neu fusnes ledled y DU.”
 
Mae dyluniadau pecynnau eraill y cwmni yn cynnwys Stonehenge, Land’s End, a Tower Bridge Llundain ac mae mwy i ddod.
 
Mae Cywain, prosiect datblygu bwyd a diod Llywodraeth Cymru, wedi chwarae rhan allweddol yn nhaith The Mountain Chocolate Company a disgrifiodd Phil y gefnogaeth a dderbyniodd yn “amhrisiadwy hyd yma.”
 
Ychwanegodd Alun: “Mae cefnogaeth Cywain wedi ein helpu drwy ein cyfeirio a’n harwain drwy’r broses hon gan rannu arbenigedd bwyd a diod sydd wedi bod yn hanfodol i sefydlu’r busnes melysion.” 
 
Mae Llior Radford, Rheolwr Datblygu Cywain ar gyfer Gogledd Ddwyrain Cymru, yn disgrifio Alun a Phil fel “unigolion penderfynol gyda’r bwriad o ddarparu cynnyrch o ansawdd da. Maen nhw wedi mynychu ein gweithdai a’n cyfarfodydd rheolaidd er mwyn eu galluogi i wireddu eu gweledigaeth ac rwy’n siŵr y byddan nhw’n ehangu i farchnadoedd cenedlaethol a byd-eang.”

Am fwy o wybodaeth ac er mwyn gweld cynnyrch The Mountain Chocolate Company, ewch i’w gwefan: www.mountain-chocolate.co.uk

Our latest tweets