Carn Edward yn cyflwyno cig dafad i'r cyhoedd

18 Ionawr 2018

Carn Edward yn cyflwyno cig dafad i'r cyhoedd gyda chymorth Jamie Oliver a Jimmy Doherty ar Channel 4

 

Ymddangosodd Carn Edward, cynhyrchwyr cig oen Cymreig ac eidion hirgorn yn Sir Benfro, ar Jamie and Jimmy’s Friday Night Feast, Channel 4 dros y Nadolig. Roedd y bennod, a ddarlledwyd ar 22ain Rhagfyr 2017, yn hyrwyddo cig dafad, yn dangos y gorau sydd gan gig dafad Cymreig i’w gynnig ac yn cynnwys prydau gan Jamie Oliver megis peli kofta a lolipops cig dafad.

 

Dywedodd Robert Vaughan, un o ffermwyr Carn Edward: "Roedden ni’n falch iawn fod Channel 4 wedi cynnig y cyfle i rannu gwybodaeth am gig dafad, a hynny i gynulleidfa mor fawr. Roedd yn rhaid inni gadw'r ymddangosiad yn gyfrinach am gyfnod hir ond gobeithio iddo fod werth aros amdano. Efallai inni lwyddo i berswadio rhai gwylwyr i brofi'r cig am y tro cyntaf.

 

"Mae potensial enfawr yn y farchnad ar gyfer ein cig dafad. Mae cyfnod hirach ar ein mynydd yn rhoi lliw tywyll a brithwaith ychwanegol iddo, sy’n cynhyrchu blas nodweddiadol iawn. Er mwyn sicrhau breuder yn y pen draw, rydym yn sychu'r cig am o leiaf 14 diwrnod i freuo a chyfoethogi’r blas ymhellach, gan ychwanegu at y profiad wrth ei fwyta."

 

Wedi'i gynhyrchu gan ddefaid sy'n hŷn na dyflwydd oed, mae i’r cig flas cryfach o gymharu â chig oen ac fe'i defnyddir yn aml mewn stiwiau, cyrri a phasteiod, ac yn ddiweddar, lansiodd Carn Edward ei ddewis o basteiod ei hun.

 

Esboniodd Robert: "Er mwyn sicrhau bod y cynhyrchion gorffenedig yn gwbl naturiol ac yn rhydd o unrhyw ychwanegiadau, datblygwyd rysáit ar gyfer ein pasteiod cig dafad yn ofalus dros gyfnod o 12 mis. Mae ein holl gig yn cynnwys marc sicrwydd y Tractor Coch sy'n cwmpasu lles anifeiliaid, diogelwch bwyd, olrheiniadwyedd a diogelwch i’r amgylchedd. Rydym wedi derbyn ymateb gwych iddynt hyd yma ac maent yn awr ar gael drwy ein gwefan."

 

Maent yn costio £3.50 ar gyfer pasteiod unigol bach, hyd at £12.50 am bastai mawr teuluol, ac maent ar gael drwy’r wefan ac o Farchnad Ffermwyr Aberystwyth, Marchnad Ucheldiroedd Abertawe ac Old Market Square Delicatessen yng Nghaerfyrddin.

 

Mae Carn Edward, cleient i brosiect Cywain - sy’n cefnogi datblygiad marchnadoedd newydd ar gyfer busnesau sy’n tyfu yn y sector bwyd-amaeth, yn cael ei reoli a'i ffermio gan y brodyr Robert a Richard. Ar un adeg, roedd eu mam-gu a’u tad-cu yn byw ac yn ffermio yno a dyna lle cafodd eu tad ei eni.

 

Rhedir y fferm fel fferm fynydd da byw nodweddiadol, gyda phraidd caeëdig sy'n cynnwys 750 o famogiaid bridio pedigri Llŷn a gyr brodorol o 200 o wartheg pedigri hirgron, gyda wyna a dod â lloi yn digwydd yn y gwanwyn a phob anifail yn pori. Mae Carn Edward wedi bod yn gwerthu’n uniongyrchol i gwsmeriaid am nifer o flynyddoedd ac mae wedi defnyddio marchnadoedd ffermwyr a gwyliau bwyd yn effeithlon. Mae ei erddi a'i ystafelloedd te – Penlanuchaf yng Nghwm Gwaun hefyd wedi rhoi cyfle i fanteisio ar dwf gwerthiant cig a chyda help Cywain, mae'r busnes bellach yn archwilio ffyrdd o dargedu sianeli marchnad amgen.

 

Gellir gwylio’r bennod o Jamie a Jimmy's Friday Night Feast, sy'n rhoi lle amlwg i Carn Edward, hyd 20ed Ionawr 2018 yma. Yn ogystal â thrafod rhinweddau cig dafad a chynnwys amrywiaeth o brydau wedi eu coginio gan ddefnyddio’r cig, roedd y rhaglen hefyd yn cynnwys darn lle bu Jamie a Jimmy yn creu calendr noeth, gyda chymorth ffermwyr ifanc Sir Benfro, er mwyn hyrwyddo cig dafad Prydeinig. Gellir lawrlwytho'r calendr yma.

Our latest tweets