A wyddoch chi??

18 Ionawr 2018

Heddiw, dathlwn stori fyd enwog Winnie The Pooh. Ond wyddoch chi mai yng Nghymru y mae gwreiddiau’r arth fach felyn a’i ffrindiau? 


Ar wyliau gwlyb ym mhlas Brondarw, tŷ’r pensaer enwog Clough Williams-Ellis, yn 1923, bu’n amhosibl i A. A. Milne, ei deulu a’i ffrindiau fwynhau’r gweithgareddau yr oeddem wedi ei drefnu. Roedd yr awyrgylch yn y tŷ yn ddirdynedig a dyma’r awdur yn dianc i dŷ haf lleol cyn mynd ati i ddechrau ysgrifennu penillion i basio’r amser. 


Fe lawiodd yn ddi-stop am 11 diwrnod ac ysgrifennodd Milne i ffrind; "it rains all day in Wales". Ond ar ddiwedd yr 11 diwrnod, roedd yr awdur wedi cyfansoddi 11 cerdd - dechrau’r gyfres “When We Were Very Young” - yn cynnwys y cymeriad ‘Teddy Bear’ a fyddai’n datblygu i fod yn dedi bêr enwoga’r byd! 


Tybed a ddaeth Milne a’i deulu ar draws mêl Cymreig ar eu gwyliau? Wedi’r cwbl... mae’n gynnyrch prin a gwerthfawr iawn,  gan ei bod hi’n bwrw glaw yn aml yn ein gwlad fach mae'r wenynwen fêl yn Nghymru yn haeddu clod.

Our latest tweets