12 Tachwedd 2018
Danteithion Nadoligaidd a diodydd di-ri – dyma rai o’r tameidiau hyfryd gan gynhyrchwyr bwyd a diod newydd sy’n arddangos yn Ffair Aeaf Frenhinol Cymru (26 a 27 Tachwedd) yn Llanelwedd.   Bydd cynhyrchwyr o bob cwr o Gymru yn gwneud eu hymddangosiad cyntaf yn y Neuadd Fwyd boblogaidd, pob un yn cynnig rhywbeth newydd i ymwelwyr sy’n frwd dros fwyd.   Byddant yn arddangos o dan nawdd Cywain- prosiect sy’n cael ei ddarparu gan Menter a Busnes i gefnogi datblygiad busnesau yn y sector bwyd a diod yng Nghymru sy’n awyddus i dyfu.   Dywedodd Elin Wiliam, Swyddog Marchnata Cywain, “Bydd cynhyrchwyr newydd ar y stondin
29 Hydref 2018
Sut i roi’r profiad gorau posib i ymwelwyr sy’n caru bwyd – dyma un o’r eitemau fydd ar y fwydlen mewn digwyddiad i fusnesau twristiaeth a lletygarwch sydd ar y gweill yng Nghanolbarth Cymru.   Bydd y digwyddiad rhad ac am ddim yn agored i fentrau twristiaeth a darparwyr lletygarwch ar draws y rhanbarth, a bydd yn rhoi’r cyfle iddynt gwrdd â chynhyrchwyr bwyd a diod lleol yn rhan o ymdrech i gynyddu faint o gynnyrch o Gymru sy’n cael ei gynnig i ymwelwyr.   Bydd y digwyddiad Cyfarfod y Cynhyrchydd sydd wedi’i drefnu gan Cywain a Thwristiaeth Canolbarth Cymru (MWT Cymru), yn digwydd
26 Hydref 2018
Yr wythnos yma, rydym wedi bod yn dathlu #WythnosFêlGenedlaethol, ac mae Cywain yn ddigon ffodus o gael gweithio ochr yn ochr â nifer o wenynwyr brwdfrydig ar draws y wlad sydd yn cyfrannu'n fawr at y sector mêl yng Nghymru Gadewch i ni gyflwyno ambell un i chi:   Bee Welsh Honey Company   Mêl Cilgwenyn Mae mêl Cilgwenyn i gyd yn cael ei gasglu yng Nghaerfyrddin o flodau gwyllt gyda phob nythfa wedi'u ddewis yn arbennig gan sicrhau ansawdd uchel. Mae’r mêl yn cael ei hidlo'n ofalus dair gwaith, heb wres ac yn cael ei botelu ar y safle i sicrhau bod ansawdd y cynnyrch
19 Medi 2018
Mae teulu o ffermwyr mentrus o Gymru yn parhau i arallgyfeirio drwy agor siop fferm gyntaf y Rhondda.   Mae Grug Jones, ynghyd â’i chwaer, Caryl, a’i brawd, Arwel, yn rhedeg fferm Fforch Farm yn y Rhondda, ac wedi iddynt lwyddo i lansio micro-fragdy Cwrw Cwm Rhondda dair blynedd yn ôl, maen nhw bellach wedi agor Siop Fferm Cwm Rhondda.   Mae’r safle’n stocio cynnyrch Cymreig yn unig gan gynnwys wyau, llaeth, siytni, siocled, creision, cig a llysiau ac mae hefyd yn cynnwys caffi sy’n gweini’r cynnyrch lleol sydd ar y silffoedd. Mae’r caffi’n cael ei reoli gan eu chwaer arall, Aneira.   Mae’r siop wedi’i
03 Medi 2018
Gall ymwelwyr sy'n hoff o siocled ac yn chwilio am antur yng Ngogledd Cymru nawr gadw eu lefelau egni ar i fyny ac anfon negeseuon gwyliau nofel gyda lansiad ‘The Mountain Chocolate Company’.   Daeth Phil Nelson o Ynys Môn ac Alun Jones o Gonwy yn ffrindiau tra bod y ddau’n gweithio yng nghanolfan Plas Menai ar yr Afon Menai oherwydd eu hoffter o fod yn yr awyr agored. “Rydym ni tua’r un oed ond rydw i’n bendant yn ddoethach,” dywedodd Phil.   Er bod y ddau’n rhannu brwdfrydedd dros holl anturiaethau gogledd Cymru fel syrffio a dringo mynyddoedd, mae eu llwybrau gyrfa yn