03 Medi 2018
Gall ymwelwyr sy'n hoff o siocled ac yn chwilio am antur yng Ngogledd Cymru nawr gadw eu lefelau egni ar i fyny ac anfon negeseuon gwyliau nofel gyda lansiad ‘The Mountain Chocolate Company’.   Daeth Phil Nelson o Ynys Môn ac Alun Jones o Gonwy yn ffrindiau tra bod y ddau’n gweithio yng nghanolfan Plas Menai ar yr Afon Menai oherwydd eu hoffter o fod yn yr awyr agored. “Rydym ni tua’r un oed ond rydw i’n bendant yn ddoethach,” dywedodd Phil.   Er bod y ddau’n rhannu brwdfrydedd dros holl anturiaethau gogledd Cymru fel syrffio a dringo mynyddoedd, mae eu llwybrau gyrfa yn
13 Awst 2018
Hoffai Cywain longyfarch ein holl gleientiaid, hen a newydd, ar eu llwyddiant yng ngwobrau 'Great Taste' eleni. Gwobrwywyd 177 o wobrau i gynnyrch Cymreig yn 2018, gan wneud y flwyddyn hon yn un o flynyddoedd fwyaf llwyddiannus ein gwlad. Roedd cleientiaid Cywain, hen a newydd, yn gyfrifol am 61 o'r gwobrau rheini, a dyma eich enillwyr: Gwobrau Great Taste 3-Seren: Seidr Y Mynydd Keeved Cider Caerfyrddin Eat My Flowers Crystallised Edible Flowers Sir Ddinbych Coedcanlas Delton Martins Ontario Maple Syrup Sir Benfro Fire and Ice Blackcurrant Sorbet Sir Benfro Coaltown Coffee Anthracite No.2 Caerfyrddin Apple County Cider Dabinett Medium Cider Sir Fynwy   Gwobrau Great Taste 2-Seren: Boss Brewing Boss Black Abertawe Fire and Ice Passion Fruit Sorbet Sir Benfro From Our Farm Original Biltong Sir Benfro Coles Welsh Vodka Caerfyrddin Pembrokeshire Sea Salt Sea Salt with
10 Awst 2018
Beth gewch chi o gyfuno llaeth o barlwr llaeth Cymreig llwyddiannus gyda dawn creu hufen iâ? Hufen iâ ‘Fablas’ wrth gwrs!   Er mwyn creu cynnyrch gwych mae angen cynhwysion gwych, ac mae’r cydweithrediad rhwng cynhyrchwr Fablas Ice Cream yn ne Cymru, a Thy Tanglwyst Dairy yn gysylltiad llwyddiannus.   Mae’r haf hwn yn argoeli i fod yn un prysur iawn mewn mwy nag un ffordd, gyda’r ddau gynhyrchwr yn ennill sawl gwobr yn y Sioe Frenhinol, yn ogystal â llwyddiant diweddar hufen a menyn Ty Tanglwyst yng Ngwobrau Great Taste.   Llai na dwy flynedd ar ôl dechrau cynhyrchiant, enillodd Fablas deitl prif bencampwr yng
20 Gorffennaf 2018
CYNHYRCHWYR AR STONDIN CYWAIN YN Y SIOE FRENHINOL YN CYNYDDU PUM GWAITH DROSODD   Bydd ugain o gynhyrchwyr bwyd a diodydd o Gymru sydd yn ymsefydlu yn y farchnad yn cael sylw ar stondin Cywain yn Sioe Frenhinol Cymru – y nifer fwyaf erioed i gael sylw gan y prosiect sy’n ehangu.   Fel rhan o’i gymorth i gynhyrchwyr mae Cywain – sy’n cefnogi datblygiad marchnadoedd newydd ar gyfer busnesau sydd am dyfu yn y sector bwyd a diod – yn rhoi’r cyfle i’r cwmnïau fynychu digwyddiadau fel y Sioe Frenhinol (Gorffennaf 23-26).   Mae’r Sioe eleni hefyd yn nodi cynnydd o 400% yn y nifer
18 Ionawr 2018
Carn Edward yn cyflwyno cig dafad i'r cyhoedd gyda chymorth Jamie Oliver a Jimmy Doherty ar Channel 4   Ymddangosodd Carn Edward, cynhyrchwyr cig oen Cymreig ac eidion hirgorn yn Sir Benfro, ar Jamie and Jimmy’s Friday Night Feast, Channel 4 dros y Nadolig. Roedd y bennod, a ddarlledwyd ar 22ain Rhagfyr 2017, yn hyrwyddo cig dafad, yn dangos y gorau sydd gan gig dafad Cymreig i’w gynnig ac yn cynnwys prydau gan Jamie Oliver megis peli kofta a lolipops cig dafad.   Dywedodd Robert Vaughan, un o ffermwyr Carn Edward: "Roedden ni’n falch iawn fod Channel 4 wedi cynnig y cyfle i rannu