20 Gorffennaf 2018
CYNHYRCHWYR AR STONDIN CYWAIN YN Y SIOE FRENHINOL YN CYNYDDU PUM GWAITH DROSODD   Bydd ugain o gynhyrchwyr bwyd a diodydd o Gymru sydd yn ymsefydlu yn y farchnad yn cael sylw ar stondin Cywain yn Sioe Frenhinol Cymru – y nifer fwyaf erioed i gael sylw gan y prosiect sy’n ehangu.   Fel rhan o’i gymorth i gynhyrchwyr mae Cywain – sy’n cefnogi datblygiad marchnadoedd newydd ar gyfer busnesau sydd am dyfu yn y sector bwyd a diod – yn rhoi’r cyfle i’r cwmnïau fynychu digwyddiadau fel y Sioe Frenhinol (Gorffennaf 23-26).   Mae’r Sioe eleni hefyd yn nodi cynnydd o 400% yn y nifer
18 Ionawr 2018
Carn Edward yn cyflwyno cig dafad i'r cyhoedd gyda chymorth Jamie Oliver a Jimmy Doherty ar Channel 4   Ymddangosodd Carn Edward, cynhyrchwyr cig oen Cymreig ac eidion hirgorn yn Sir Benfro, ar Jamie and Jimmy’s Friday Night Feast, Channel 4 dros y Nadolig. Roedd y bennod, a ddarlledwyd ar 22ain Rhagfyr 2017, yn hyrwyddo cig dafad, yn dangos y gorau sydd gan gig dafad Cymreig i’w gynnig ac yn cynnwys prydau gan Jamie Oliver megis peli kofta a lolipops cig dafad.   Dywedodd Robert Vaughan, un o ffermwyr Carn Edward: "Roedden ni’n falch iawn fod Channel 4 wedi cynnig y cyfle i rannu
18 Ionawr 2018
Heddiw, dathlwn stori fyd enwog Winnie The Pooh. Ond wyddoch chi mai yng Nghymru y mae gwreiddiau’r arth fach felyn a’i ffrindiau?  Ar wyliau gwlyb ym mhlas Brondarw, tŷ’r pensaer enwog Clough Williams-Ellis, yn 1923, bu’n amhosibl i A. A. Milne, ei deulu a’i ffrindiau fwynhau’r gweithgareddau yr oeddem wedi ei drefnu. Roedd yr awyrgylch yn y tŷ yn ddirdynedig a dyma’r awdur yn dianc i dŷ haf lleol cyn mynd ati i ddechrau ysgrifennu penillion i basio’r amser.  Fe lawiodd yn ddi-stop am 11 diwrnod ac ysgrifennodd Milne i ffrind; "it rains all day in Wales". Ond ar ddiwedd yr 11 diwrnod,
15 Ionawr 2018
Mae cynhyrchwyr bwyd a diod o Gymru’n cael eu hannog i brofi i’r cyhoedd mor rhagorol ydynt drwy gystadlu am wobrau yn y diwydiant bwyd.   Drwy gydol mis Ionawr, bydd cyfres o weithdai* ‘Paratoi ar gyfer Gwobrau’ ar waith ledled Cymru i annog cynhyrchwyr i fynd amdani a chyflwyno eu cynhyrchion gerbron llygaid craff yr arbenigwyr.   Cânt eu cynnal gan Cywain - prosiect sy’n cefnogi datblygiad marchnadoedd newydd i fusnesau mewn meysydd sy’n tyfu yn y sector bwyd-amaeth - ac maent yn cychwyn yn Aberystwyth ar Ionawr 18fed.   Mae’r gweithdai’n tynnu sylw at y llu o gyfleoedd sydd ar gael i gystadlu –
09 Ionawr 2018
Ydych chi’n ei darganfod hi’n anodd cael eich cynnyrch i sefyll allan mewn sioeau bwyd? Bydd yr ymgynghoriad sydd ar gael yn eich helpu i greu yr argraff oraf ar gwsmeriaid mewn gwahanol sioeau. Y dylunydd enwog Leah Hughes fydd yn arwain y digwyddiad.   Mae Leah Hughes yn ddylunydd arloesol ac angerddol. Dros 13 mlynedd o brofiad o ddylunio mae ei sgiliau dylunio yn eang iawn, o ddylunio setiau i ddylunio tai. Yn y gorffennol mae hi wedi gweithio efo nifer o wahanol raglenni teledu yn cynnwys Peter Andre’s 60 Minute Makeover, 4 Wal a Hip neu Sgip ar S4C   Mae eich