19 Rhagfyr 2018
Efallai nad yw cigyddiaeth a TG yn swnio fel y bartneriaeth busnes amlycaf, ond dyma’r cyfuniad delfrydol ar gyfer Farm & Fork, sef menter gig deuluol sy’n gwerthu cynnyrch ar-lein.   Trwy gyfuno’r sgiliau a ddatblygodd y ddau yn eu gyrfaoedd, un yn Rheolwr TG a’r llall yn Gigydd, lansiodd Carl Andrew a Rich Jones gwmni cigydd ar-lein, sef Farm & Fork, sy’n darparu cig o ansawdd uchel o fferm y teulu yng ngogledd Cymru.   Dewisodd y ddau osgoi’r siop cigydd traddodiadol a chynnal eu busnes yn gyfan gwbl ar-lein gan roi cyfle i’r cwsmeriaid archebu 24 awr y dydd, saith diwrnod yr
11 Rhagfyr 2018
Mae’r adwerthwr a’r cynhyrchwr bwyd a diod arloesol o ogledd Cymru, Blas ar Fwyd, yn dathlu ei ben-blwydd yn 30 gyda gwobr arall.   Enillodd y cwmni deitl Busnes y Flwyddyn (hyd at 50 o staff) yng Ngwobrau Busnes y Daily Post 2018, llwyddiant sy’n atgyfnerthu’r enw da sydd gan y busnes o Lanrwst am fod yn eiriolwr brwd dros fwyd a diod Cymreig o ansawdd.   Dywedodd y perchennog, Deiniol ap Dafydd, “Rydym ni’n falch iawn ein bod wedi ennill y wobr hon yn ystod blwyddyn dathlu pen-blwydd y busnes yn 30, ac ar ôl blwyddyn lwyddiannus rydym ni’n edrych ymlaen at yr
07 Rhagfyr 2018
Ydych chi'n gobeithio creu argraff ar gwsmeriaid eich sefydliad neu ar deulu a ffrindiau yn ystod y tymor?  Beth am i chi roi cynnig ar wneud y diodydd yma i gynhesu'r galon.   
07 Rhagfyr 2018
Mae’r cynhyrchwyr newydd o Sir Benfro, Hufen Iâ Fferm Lochmeyler, wedi coroni wyth mis cyntaf cyffrous y busnes drwy agor parlwr hufen iâ.   Dim ond newydd ddechrau oedd y busnes teuluol pan oedd yn arddangos ar stondin Cywain yn y Sioe Frenhinol yr haf diwethaf. Prin bedwar mis yn ddiweddarach, mae Margo a Matthew Evans wedi agor drysau eu safle adwerthu.   “Mae’n gam enfawr i ni,” dywedodd Margo, “ond trwy fynd i’r Sioe Frenhinol a Sioe Sir Benfro fe wnaethon ni dderbyn adborth gwych.”   Wedi’i leoli yng nghanol Canolfan Siopa Riverside, Hwlffordd, bydd Hufen Iâ Fferm Lochmeyler ar agor chwe diwrnod yr wythnos
05 Rhagfyr 2018
Ar ôl ymgymryd â gweddnewidiad yn dilyn y Sioe Frenhinol yn yr haf, roedd Cywain yn gyffrous iawn i gyflwyno edrychiad newydd sbon ein stondin i neuadd fwyd y Ffair Aeaf eleni. Ni allem fod wedi dychmygu’r llwyddiant y byddai hyn yn ei olygu, a gyda diolch i ddechrau cynnar iawn ar fore’r Dydd Llun, yn ogystal â chreadigrwydd y staff a 9 cynhyrchwr talentog, fe gipiwyd Cywain y wobr am ‘Stondin Nadoligaidd Orau’r Neuadd Fwyd'.   Roedd hi hefyd yn flwyddyn lwyddiannus iawn i gleientiaid Cywain oedd yn arddangos ar y stondin, gyda sawl cynnyrch yn gwerthu allan a nifer o