Ffair Wanwyn 2018

Lleoliad: Llanelwedd
Dyddiad: 19 Mai 2018
Amser: 09:00
Cost: £0.00

Bydd y Ffair Wanwyn yn dychwelyd eleni i Lanelwedd a bydd y ffocws ar gynnyrch bwyd a diod o safon yn fwy nag erioed. 

Mae'r ardal bwyd a diod wedi ehangu eleni a bydd perfformiadau byw a stondinau bwyd ar hyd y stryd ar y nos Sadwrn. 

Edrychwch allan am rhai o gleientiaid Cywain a fydd yn arddangos eu cynnyrch arbennig yn y neuadd fwyd mawreddog. 

Dewch draw i'n gweld ni ar ein stondin tu mewn sied yr NSA ble fydd rhai o'n cleientiaid ni yn dangos y sgil sydd yn mynd i mewn i wneud eu cynnyrch.

'S'gen ti Syniad dy hun? Fe fyddem yn cynnal sesiynau 1-i-1 rhwng pobl ifanc a'n swyddogion datblygu dros y penwythnos yn ogystal â chynnig cyngor ar sut i ymgymryd ag ymchwil i'r farchnad pe byddech yn meddwl mai gyrfa fel entrepreneur sydd o'ch blaenau chi. 

Ffair Wanwyn 2018
Cae Sioe Llanelwedd
Royal Welsh Showground
Llanelwedd
Powys
LD2 3SY
10
-3.40762670000000000000
52.15814410000000000000