Cywain Pysgod

Mae cynllun Cywain Pysgod wedi dod i ben dros dro.

Mae cymorth i'r sector bysgodfeydd ar gael drwy gynllun Clwstwr Bwyd Môr Cymreig. 

Mwy o wybodaeth yma.

Cysylltwch â'ch rheolwraig Clwstwr lleol. 

Clwstwr Bwyd Môr y Gogledd

Caroline Dawson – caroline.dawson@menterabusnes.co.uk 01745 770272

Clwstwr Bwyd Môr y De  

Lowri Edwards – lowri.edwards@menterabusnes.co.uk 07814 238464