Cywain Gwenyn

Bydd Cywain Gwenyn yn edrych ar ffyrdd i gynyddu faint o fêl sy’n cael ei gynhyrchu a’i brosesu yng Nghymru. Mewn adroddiad diweddar a gomisiynwyd gan Brosiect Cydweithredol Gwenyn (prosiect sy’n cael ei weithredu yng Nghonwy, Gwynedd, Sir y Fflint a Sir Ddinbych) roedd tystiolaeth sylweddol yn dangos nad yw’r cyflenwad sydd ar gael ar hyn o bryd yn bodloni’r galw am fêl lleol.

Er mwyn gweithio tuag at fynd i’r afael â’r galw hwn, bydd Cywain Gwenyn yn canolbwyntio ar:-

1) Weithio gyda pherchnogion tir a ffermwyr i dynnu sylw at bwysigrwydd creu tirwedd a chynefinoedd sy’n ffafriol i gynhyrchu mêl yn ogystal ag enwi safleoedd newydd ar gyfer cychod gwenyn

2)  Yr angen i ddarparu gwasanaeth mentora ar gyfer cynhyrchwyr mêl sydd wedi hen sefydlu er mwyn cynyddu faint o fêl sy’n cael ei gynhyrchu