Cywain Amaeth

Mae Cywain Amaeth yn brosiect sydd yn ymrwynedig I  ychwanegu gwerth i gynnyrch sydd wedi ei dyfu neu fagu ar ffermydd Cymru. Caiff hyn ei gyflawni drwy ddatblygu cynnyrch newydd a chydlynu mynediad mewn i farchnadoedd newydd er mwyn sicrhau dyfodol i'r sector.

Mae cydweithio yn bwysig gyda phwyslais ar ddeall y gadwyn gyflenwi wrth ddatblygu cynnyrch i ymateb i dueddiadau yn y farchnad a galw. Mae'r gefnogaeth a ddarperir yn cynnwys cefnogaeth gan Reolwyr Datblygu Cywain, cyngor arbenigol gan arbenigwyr yn y diwydiant bwyd a Mentora un i un gyda phwyslais cryf ar ychwanegu gwerth. Rydym yn anelu i hybu  hyder y cyfranogwyr  a’i helpu i fentro i farchnadoedd newydd  i ddatblygu ac ehangu eu busnes tra yn ymateb i'r galw yn y farchnad

Fe weithredir y project trwy Gymru gyfan a chaiff ei ariannu gan y Gynllun Effeithlonrwydd y Gadwyn Gyflenwi (un o'r Cynllun Datblygu Gwledig ar gyfer cynlluniau Cymru).

Pwy Sy'n Gymwys?

Amcan y prosiect yw cefnogi cynhyrchwyr cynradd un ai unigolion neu grwpiau sydd â rhif daliad fferm a rhif CRN i ychwanegu gwerth i’w cynnyrch. Fodd bynnag  gall Cywain hefyd weithio gyda phroseswyr a manwerthwyr sydd yn gallu  dangos y bydd y gefnogaeth honno mewn datblygu cynnyrch a marchnadoedd newydd yn arwain at werth ychwanegol ar gyfer cynnyrch cynradd Cymreig. 

Treiddiad i'r Farchnad

Ymchwilio ac adnabod gwahanol ffyrdd o gael eich cynnyrch i'r cwsmer

Deallusrwydd y Farchnad

Gwybodaeth ddwys o ddatblygiadau cynnyrch a'r farchnad 

Twristiaeth a Lletygarwch

Gweithdai a digwyddiadau Cwrdd a'r Prwnwr yn targedu sectorau Twristiaeth a Lletygarwch. 

Prawf Fasnachu

Cyfleon i brofi cynnyrch a marchnadoedd newydd