Astudiaethau Achos

22 Tachwedd 2017
Wrth deithio dramor bydd y rhan fwyaf o bobl yn dod ar draws bwyd blasus iawn ond methu ei brynu adref ond i’r cynhyrchydd saws barbeciw, Huw Bryant, mae ceisio ail-greu ei hoff saws wedi troi’n fusnes - Brybeque.   Bu Huw yn byw yn America fel myfyriwr cyfnewid a syrthiodd mewn cariad gyda saws barbeciw steil Americanaidd. Pan fethodd ddod o hyd i unrhyw beth tebyg adref, dechreuodd Huw, sydd wedi ei sefydlu yng Nghaerdydd, geisio creu ei saws ei hun.   Wedi sawl ymgais, llwyddodd i greu ei saws delfrydol a gan fod ei deulu a’i ffrindiau wedi ei fwynhau gymaint, penderfynodd
22 Tachwedd 2017
Mae cynhyrchwyr caws dafad, Defaid Dolwerdd, yn dod a’r Cyfandir i Gymru trwy lansio ystod o gaws o fath Halloumi gyda help Cywain.   Mae Nick a Wendy Holtham yn cadw diadell o 120 o famogiaid godro Friesland ar eu fferm ger Crymych yn Sir Benfro. Tua 15 mlynedd yn ôl dechreuodd y ddau greu caws llaeth dafad, iogwrt a hufen ia ar raddfa fechan, ond yn 2013 yn dilyn ymddeoliad Nick, penderfynwyd cynyddu cynhyrchiant ac ehangu’r llaethdy gan ychwanegu parlwr newydd.   Mae ‘Halwmi’ yn wahanol i unrhyw beth arall maen nhw wedi eu cynhyrchu o’r blaen ac yn dod mewn tri math
22 Tachwedd 2017
Pan aeth Ellen Picton, y maethegydd o Sir Benfro, ati i wneud tryffls siocled tywyll yn rhoddy Pasg i’w chwsmeriaid, y peth olaf yr oedd hi wedi’i ddisgwyl oedd dod yn rhan o’r byd gwneud siocledi.   Mae Ellen wedi datblygu ei busnes siocled ‘iachach’ gyda chymorth Cywain, gan ddarparu cwsmeriaid cyfanwerthu yng Nghymru a’r cyhoedd yn fwy diweddar.   Gwneir y tryffls blasus gan ddefnyddio siocled Belgaidd tywyll 72% - sy’n hynod flasus ond yn isel mewn siwgr – wedi’i gyfuno â hufen Sir Benfro a blasau o Gymru.   Mae’r tryffls sy’n cael eu gwneud â llaw heb glwten yn naturiol ac yn cynnwys
Bydd Chilly Cow yn gweithredu o adeilad a addaswyd ar fferm Stryt Fawr , Llanychan , ger Rhuthun . I ddechrau , bydd naw  blas yn cael ei wneud o laeth organig a gyflenwir gan fuches y fferm o 80 o fuchod Brown Swistir . Daeth ysbrydoliaeth ar gyfer yr enw o berchennog y busnes Anna Taylor , a oedd am bwysleisio cymwysterau " hwyl" y brand . "Mae'n fodern, ffres ac adnabyddadwy , " meddai . "Ond mae hefyd yn enw sy'n , yn fwy na dim , gall pobl gael ychydig o hwyl  am . " Mae Anna ,  bellach yn werthwr tai
Daeth Cywain Gwenyn yn ymwybodol o Katie Hayward a chwmni Felin Honeybees Ltd am y tro cyntaf yn 2015. Roedd Katie yn gweithio llawn amser fel Swyddog Iechyd a Diogelwch ar y pryd, gydag uchelgais i weithio fel gwenynwr llawn amser ar ei fferm yng Nghemlyn, Ynys Môn.  Roedd hi wedi bod yn cadw gwenyn ers 17 mlynedd ac roedd yn chwilio am gefnogaeth i ddatblygu ei chynllun busnes er mwyn cynyddu nifer y cychod gwenyn a’r mêl yr oedd yn ei gynhyrchu, yn ogystal ag addysgu’r cyhoedd a thirfeddianwyr ynglŷn â gwenyn mêl a pheillio.   Trwy gronfa fentora a oedd ar