Astudiaethau Achos

22 Tachwedd 2017
Mae cwmni cynhyrchu wyau selsig o Gaerdydd, Great Eggspectations, wedi datblygu i fod yn un o’r hoff fyrbrydau ym mhrifddinas Cymru ac yn tyfu’n gyflym gyda chymorth Cywain.    Er mai’n gymharol ddiweddar y gwireddwyd dyheadau coginio Kevin Patrick, mae’r wyau selsig mae’n eu cynhyrchu â llaw yn boblogaidd iawn mewn siopau deli, poptai, a thafarndai lleol a hefyd ar gael mewn marchnadoedd ffermwyr yng Nghaerdydd.   Mae’n bosib y byddai cefnogwyr rygbi yn ei adnabod hefyd gan fod yr wyau selsig yn boblogaidd ymysg y cwsmeriaid yng ngemau cartref Gleision Caerdydd.   Mae’r holl gynhwysion yn lleol ac yn dod o Gymru. Daw’r wyau, perlysiau
22 Tachwedd 2017
Wrth deithio dramor bydd y rhan fwyaf o bobl yn dod ar draws bwyd blasus iawn ond methu ei brynu adref ond i’r cynhyrchydd saws barbeciw, Huw Bryant, mae ceisio ail-greu ei hoff saws wedi troi’n fusnes - Brybeque.   Bu Huw yn byw yn America fel myfyriwr cyfnewid a syrthiodd mewn cariad gyda saws barbeciw steil Americanaidd. Pan fethodd ddod o hyd i unrhyw beth tebyg adref, dechreuodd Huw, sydd wedi ei sefydlu yng Nghaerdydd, geisio creu ei saws ei hun.   Wedi sawl ymgais, llwyddodd i greu ei saws delfrydol a gan fod ei deulu a’i ffrindiau wedi ei fwynhau gymaint, penderfynodd
22 Tachwedd 2017
Mae cynhyrchwyr caws dafad, Defaid Dolwerdd, yn dod a’r Cyfandir i Gymru trwy lansio ystod o gaws o fath Halloumi gyda help Cywain.   Mae Nick a Wendy Holtham yn cadw diadell o 120 o famogiaid godro Friesland ar eu fferm ger Crymych yn Sir Benfro. Tua 15 mlynedd yn ôl dechreuodd y ddau greu caws llaeth dafad, iogwrt a hufen ia ar raddfa fechan, ond yn 2013 yn dilyn ymddeoliad Nick, penderfynwyd cynyddu cynhyrchiant ac ehangu’r llaethdy gan ychwanegu parlwr newydd.   Mae ‘Halwmi’ yn wahanol i unrhyw beth arall maen nhw wedi eu cynhyrchu o’r blaen ac yn dod mewn tri math
22 Tachwedd 2017
Pan aeth Ellen Picton, y maethegydd o Sir Benfro, ati i wneud tryffls siocled tywyll yn rhoddy Pasg i’w chwsmeriaid, y peth olaf yr oedd hi wedi’i ddisgwyl oedd dod yn rhan o’r byd gwneud siocledi.   Mae Ellen wedi datblygu ei busnes siocled ‘iachach’ gyda chymorth Cywain, gan ddarparu cwsmeriaid cyfanwerthu yng Nghymru a’r cyhoedd yn fwy diweddar.   Gwneir y tryffls blasus gan ddefnyddio siocled Belgaidd tywyll 72% - sy’n hynod flasus ond yn isel mewn siwgr – wedi’i gyfuno â hufen Sir Benfro a blasau o Gymru.   Mae’r tryffls sy’n cael eu gwneud â llaw heb glwten yn naturiol ac yn cynnwys
22 Tachwedd 2017
Mae Ffermydd Teuluol, grŵp o ffermwyr o ogledd Cymru, wedi cymryd rheolaeth dros y gadwyn fwyd o’r fferm i’r plât gyda lansiad prydau parod Cig Oen Cymru PGI.   Cyflwynodd Ffermydd Teuluol eu prydau hawdd a chyflym i’w coginio ar stondin Cywain yn y Sioe Frenhinol.   Yn wreiddiol, daeth y grŵp o wyth o ffermwyr bîff a defaid at ei gilydd mewn ymgais i ddeall mwy am adwerthu Cig Oen Cymru PGI gyda’r bwriad o wella rhagolygon y farchnad ar gyfer eu cynnyrch cig.   Er mwyn deall yr heriau sy’n wynebu’r diwydiant yn well, ymchwiliodd y grŵp mewn i’r sector adwerthu yn ogystal