Wenallt Hive

22 Tachwedd 2017

Mae gweithio yn ninas Llundain a chadw gwenyn yng ngorllewin Cymru yn ddau fyd hollol wahanol, ond mae Marion Dunn wedi llwyddo i gyfnewid un am y llall i sefydlu ei busnes mêl - Wenallt Hive.


Erbyn hyn, mae hobi wedi troi’n fusnes llawn amser ac mae Marion wedi datblygu amrywiaeth o gynnyrch mêl a chŵyr gwenyn ynghyd â chynnyrch arloesol newydd - Finegr Mêl - a lansiwyd gyda chymorth Cywain yn y Sioe Frenhinol.


Mae’r finegr mêl, sy’n gynnyrch unigryw ar y farchnad Brydeinig, yn cymryd 18 mis i’w greu a’i aeddfedu ac, fel holl gynnyrch Wenallt Hive, nid oes unrhyw gadwolion, lliwiau na blasau artiffisial ynddo ac mae’n ddelfrydol fel dresin ar gyfer bwyd a saladau.


Dechreuodd Marion, sy’n byw ym Metws Ifan ger Castell Newydd Emlyn, gadw gwenyn fel hobi pan oedd yn gweithio mewn cwmni cyfreithwyr rhyngwladol ac yn dilyn ymddeoliad cynnar, symudodd i dyddyn lle mae hi wedi gallu canolbwyntio ar gadw gwenyn.


Mae cynhyrchion y Wenallt, sydd wedi eu creu gyda llaw ac yn organig lle bo modd, yn cynnwys mêl, cyffug, cyffeithiau, finegrét, canhwyllau, sebon, hufen chamois, balmau ac eli – a hyd yn oed hufen chamois ar gyfer ei gŵr sy’n feiciwr brwd.


Mae menter Cywain Gwenyn yn cefnogi gwenynwyr ac yn anelu at gynyddu cynhyrchu a marchnata mêl yng Nghymru.


Dywedodd Haf Wyn Hughes y Rheolwr Datblygu, “Ar adeg pan mae cyflenwad mêl yn achos pryder, rydw i wedi dod o hyd i sawl cleient cadw gwenyn newydd sydd am sefydlu busnesau newydd o’r hobi.


“Mae Marion wedi bod yn llawn ymroddiad o’r cychwyn ac wedi cymryd pob cyfle mae Cywain wedi ei gynnig iddi. Mae’n gweithio’n galed i greu cynnyrch moethus, ac rydw innau, fel nifer gynyddol o bobl, yn gefnogwr brwd o Wenallt Hive.”


Yn ystod y daith, mae Cywain wedi helpu Marion gyda chyngor a chefnogaeth ymarferol gan gynnwys brandio a marchnata, yn ogystal â chyflwyno i sefydliadau busnes eraill a marchnadoedd posib.


Dywedodd Marion, “Mae Cywain wedi bod yn wych ac yn rhagweithiol iawn ac o ganlyniad i’r cyhoeddusrwydd uniongyrchol yn y Sioe Frenhinol rydw i wedi derbyn archeb am ganhwyllau a hufen chamois o UDA.


“Hefyd, os ydw i byth yn cael trafferth, Cywain - a Haf yn enwedig - yw’r bobl gyntaf rwy’n eu ffonio. Maen nhw bob amser yn cynnig ateb.”


Cysylltu gyda Wenallt Hive:

Marion Dunn 07939536356      www.wenallthive.wales    

facebook : @wenallthive


Our latest tweets