Mrs Picklepot

13 Mawrth 2018

Mae cynhyrchydd cyffeithiau o Wrecsam, Mrs Picklepot, ar dân eisiau dod â phicls a siytni i’r 21 ganrif.

 

Mae gwneud cyffeithiau a phicls cartref wedi mynd yn henffasiwn erbyn hyn, ond mae Mrs Picklepot -sef Brigid Killen - yn bwriadu rhoi picls a siytnis yn ôl ar ein byrddau drwy dynnu sylw at nodweddion blasus, maethlon a chyfleus y bwydydd yma a oedd yn ffefryn y gegin ar un adeg.

 

Gall picls a siytnis Brigid fod yn ffordd wych o fywiogi pryd o fwyd mewn eiliadau trwy gyfuno blasau traddodiadol gydag elfennau modern. Mae’r ystod o fwydydd yn cynnwys Nionod wedi piclo - mewn amrywiaeth cyffrous o finegr gyda blas - Siytni, Ceuled a Marmalêd.

 

Dechreuodd werthu’r cynnyrch yn y Farchnad Cigyddion hanesyddol yn Wrecsam, ond bellach mae’r siyntis a phicls ar gael ar lein yn www.mrspicklepot.co.uk, yn Siop Fferm Stad y Rhug, a Chanolfan Bwyd Cymru Bodnant, yn ogystal â’u gwerthu’n lleol yn Emz Cakes, Lot 11, Amgueddfa Wrecsam, a Swyddfa Gwybodaeth i Ymwelwyr Wrecsam.

 

Mae brwdfrydedd Brigid dros bicls wedi denu sylw arbenigwyr bwyd hefyd, a derbyniodd Siytni Moron a Jam Tsili Mrs Picklepot seren yr un yng Ngwobrau Great Taste 2017.

 

Cafodd Brigid ei hannog gan Cywain i ymgeisio ar gyfer y gystadleuaeth fawreddog.

 

Dywedodd Brigid, “Rhoddodd tîm Cywain gymorth ymarferol i mi yn ogystal â hwb i’r hyder. Roedd mynd i weithdy ‘Paratoi ar gyfer ennill gwobrau’ wedi fy ysbrydoli i ymgeisio ar gyfer cystadlaethau, a thrwy ymweld â’r Sioe Siop Fferm a Deli gyda Cywain y sylweddolais beth oedd angen i mi ei wneud gyda’r brandio ac arddangosiadau. Dysgu ac ennill profiad sy’n bwysig ac ers hynny rydw i wedi magu hyder i arddangos yn llwyddiannus mewn digwyddiadau a sioeau masnachu bwyd.”

 

Dywedodd Caroline Dawson, Rheolwr Datblygu Cywain, “Roedd gweithio gyda Mrs Picklepot yn wych - cwmni ffres gyda ffocws a gweledigaeth glir. Mae Brigid wedi tyfu a datblygu’r busnes yn gyflym gan anelu at farchnadoedd mwy o faint.

 

“Rydym ni wedi cefnogi Brigid drwy ei galluogi i fynychu digwyddiadau prawf fasnachu a’i helpu gyda ffotograffiaeth y cynnyrch. Bellach, mae hi wedi symud ymlaen oddi wrth Cywain at Marchnata Bwyd Cyfan ac wedi derbyn cefnogaeth wrth Bethan Sian Jones a’i thîm i fynychu digwyddiadau masnach ehangach.”

 

www.mrspicklepot.co.uk

Our latest tweets