Mewn Picil

13 Mawrth 2018

Mae Mewn Picil, cwmni o Glwyd, yn cynhyrchu siytni a jam gan ddod ag ychydig o felyster a sbeis i’r bwrdd cinio.

 

Mae Bethan Batty, swyddog gweinyddol, wedi bod yn gwneud cyflenwad o jam a siytni i ffrindiau a theulu ers nifer o flynyddoedd. Ar ôl mentro i werthu ei chynnyrch mewn ffeiriau lleol a marchnadoedd Nadolig, cafodd ei symbylu i sefydlu ei busnes.

 

Gyda chymorth Cywain, mae Mewn Picil yn cymryd ei gamau busnes nesaf.

 

Mae Bethan o Lansannan yn defnyddio cynnyrch lleol yn ei dymor i wneud y jam a’r siytni. Fel arfer mae’r gwaith yn dechrau prysuro ym mis Medi ac mae’n parhau i fis Rhagfyr.

 

Gyda chymorth gan Ganolfan Technoleg Bwyd Coleg Menai yn Llangefni, a chymorth i frandio gan Cywain, mae Mewn Picil wedi lansio dewis dwyieithog o jam a siytni.

 

Dyma rai o’r blasau tymhorol - Siytni Tsili Melys, Siytni Afal, Siytni Betys Coch, Siytni Betys Coch ac Oren, Jam Eirin Damson a Jam Mwyar Duon ac Afal ond mae cynlluniau ar y gweill i ychwanegu at y rhain a chynnwys alcohol â blas– ‘Fodca’.

 

“Mae Cywain wedi cynnig llawer iawn o gymorth i mi, a heb eu cefnogaeth, fyddwn i ddim wedi gallu tyfu fy musnes,” meddai Bethan.

 

“Fe drefnon nhw fy mod yn dod i gysylltiad â’r holl bobl briodol, fel y Ganolfan Technoleg Bwyd yng Ngholeg Menai a brofodd fy nghynnyrch a sicrhau bod fy labeli’n iawn. Cefais gyngor gan Cywain ynglŷn â marchnata a chefais wahoddiad i’r Ffair Aeaf yn Llanelwedd - rhywbeth na fyddwn wedi gallu ei wneud ar fy mhen fy hun.”

 

Meddai Reolwr Datblygu Gogledd Ddwyrain Cywain, Llior Radford, “Mae Mewn Picil wedi cael cymorth cadarn gan Cywain i gryfhau presenoldeb masnach i hybu mwy o werthiant mewn digwyddiadau a sioeau bwyd.

 

“Hefyd rhoddwyd cymorth i ystyried marchnadoedd newydd a sut i werthu Mewn Picil trwy fanwerthwyr annibynnol lleol. Mae’r cwmni’n ystyried lansio gwefan a chyflwyno 'fodca' â blas i’r farchnad eleni.”

 

Mwy o fanylion: mewnpicil@outlook.com

Our latest tweets