Gwinllan White Castle

13 Mawrth 2018

Mae diwydiant gwin Cymru’n parhau i fynd o nerth i nerth, gyda White Castle ger y Fenni ymysg y ‘cnwd’ o winllanoedd mwyaf diweddar.

 

Roedd Robb a Nicola Merchant y perchnogion, wedi breuddwydio am fod yn berchen ar winllan erioed, ac yn 1995 prynodd y ddau fân-ddaliad ym mhentref Llanwytherin gan fynd ati i droi eu breuddwyd yn realiti.

 

Mae bron i ddegawd wedi mynd heibio ers iddynt blannu eu gwinwydd cyntaf, ac mae ffrwyth eu llafur wedi sicrhau nifer o wobrau gwin cenedlaethol iddynt.

 

Y rhai cyntaf y llwyddon nhw i’w hennill oedd Cystadleuaeth Win y DU a chystadleuaeth Cymdeithas Gwinllannoedd y De Orllewin, yna cipiwyd mwy o wobrau yng Nghystadleuaeth Cymdeithas Gwinllannoedd Cymru (WVA), yr Her Win Ryngwladol a Gwobrau Great Taste.

 

Yn dilyn eu cynhaeaf cyntaf yn 2011, mae gwinllan White Castle erbyn hyn yn cynnig gwin coch, gwin gwyn, gwin rhosliw a gwin gwyn pefriog, ac yn ddiweddar lansiwyd gwin cadarn Cymreig - '1581' - sy'n garreg filltir arall i Robb a Nicola.

 

Meddai Robb, sydd hefyd yn gadeirydd Cymdeithas Gwinllanoedd Cymru, “Roedd ansawdd y grawnwin a gynaeafwyd yn 2014 yn golygu ein bod wedi gallu casglu digon o rawnwin i allu llenwi casgen 225 litr o win Regent i wneud ein gwin cadarn Cymreig. O ganlyniad rydym wedi creu gwin ysgafn o ran ansawdd, llawn ffrwythau, ac mae'n adlewyrchu’r hyn yr ydym yn ei wneud yn White Castle.”

 

Trwy gydol datblygiad White Castle mae Cywain wedi bod wrth law i gynnig cyngor a chymorth.

 

Meddai Robb, “Rydym wedi cael perthynas waith dda iawn gyda Cywain ers iddi ddechrau yn 2010.

 

“Fel busnes newydd, cawsom gyngor da sut i farchnata, sy’n dal yn berthnasol heddiw. Mae wedi bod yn berthynas waith dwy ffordd gan ein bod wedi mynychu ymweliadau a digwyddiadau sy’n cael eu cynnal gan Cywain, ac rydym wedi cymryd rhan ynddynt hefyd gan roi sgyrsiau mewn digwyddiadau fel y gweithdai ‘Paratoi ar gyfer Gwobrau’ .

 

“Rydym bob amser yn awyddus i wybod mwy, ac mae Cywain bob amser yn gwneud yn siŵr ein bod yn cael gwybod am gyfleoedd newydd a fydd yn helpu ein busnes.”

 

www.whitecastlevineyard.com

Our latest tweets