Cynhyrchwyr newydd yn Sir Benfro yn cynnig gwledd o gynnyrch at ddant pawb dros yr ŵyl

20 Rhagfyr 2017

Mae siopwyr yn Sir Benfro yn cael eu hannog i edrych o’u cwmpas y Nadolig hwn ac i gefnogi cynhyrchwyr bwyd a diod lleol.

Mae’r prosiect bwyd-amaeth, Cywain, wedi lansio ymgyrch newydd, sef #NadoligCymreigCywain #CywainWelshChristmas i hyrwyddo ansawdd ac amrywiaeth y bwyd a diod a gynhyrchir yng Nghymru.

Fel rhan o’i ymgyrch, bydd Cywain - sy’n cefnogi datblygiad marchnadoedd newydd ar gyfer busnesau sy’n tyfu yn y sector bwyd-amaeth - yn amlygu’r amrywiaeth eang o gynnyrch artisan sydd ar gael yn Sir Benfro.

O gawsiau i ‘jerky’, o rỳm i tsilis, mae’r sir yn llawn o dalent bwyd a blasau newydd.

Ceir manteision amgylcheddol hefyd i brynu’n lleol, megis llai o filltiroedd bwyd a’r elfen dymhorol sy’n cael effaith gadarnhaol ar yr economi ac ar bocedi cwsmeriaid.

Mae’n neges y mae Undeb Amaethwyr Cymru ac NFU Cymru hefyd yn ei rannu, gyda’r NFU yn amlygu bod bron  i 60% o bobl ddim yn sylweddoli bod modd iddynt brynu eu cinio Nadolig i gyd yn lleol.

Yn ôl Nia Môn, rheolwr datblygu Cywain, “Mae’r Nadolig yn gyfnod mor brysur i gynhyrchwyr yng Nghymru, ac rydym yn gofyn i bobl brynu’n agosach i gartref - i ‘siopa’n lleol a siopa am gynnyrch Cymreig’.

“Am bob £1 sy’n cael ei wario’n lleol, dywedir bod dros 60% yn dychwelyd i’r economi leol.

“Mae’n helpu ffermwyr gynnal eu ffermydd, ac yn helpu cynhyrchwyr i barhau i gynhyrchu eu cynnyrch gwych.

“Os bydd pob un ohonom yn prynu ambell beth ychwanegol yn lleol eleni, gallwn wneud gwahaniaeth mawr.”

Mae Sir Benfro yn enwedig wedi gweld cynnydd yn niferoedd cynhyrchwyr bwyd eleni, a llawer ohonynt wedi derbyn cefnogaeth Cywain i sefydlu neu ddatblygu eu busnes neu gynnyrch.

“Mae’n brysur iawn yn Sir Benfro gyda’r nifer uchaf iawn o gynhyrchwyr bwyd newydd yn yr ardal, ac mae’r amrywiaeth sydd ar gael yn syfrdanol,” eglurodd Nia.

Am fwy o wybodaeth am beth i lenwi eich bwrdd bwyd, hosan Nadolig neu hamper, gwelwch y PDF isod:

Dogfennau Perthnasol

Our latest tweets