Astudiaethau Achos

14 Mehefin 2018
Mae menter llaeth gafr newydd - Goatylicious – yn cyfuno brwdfrydedd gydol oes dros gadw geifr a sgiliau a ddatblygwyd dros genedlaethau.   Mae Laura Seddon, ffermwr o Sir Gaerfyrddin, wedi derbyn cymorth gyda’i busnes newydd gan Cywain - prosiect sy’n cefnogi datblygiad marchnadoedd newydd ar gyfer busnesau yn y sector bwyd sy’n awyddus i dyfu.   Mae geifr wedi chwarae rôl ganolog ym mywyd Laura, sy’n 31 oed, o fferm ei thad- cu yng Nghaint i’r fferm mae ei theulu bellach yn ei ffermio yn Nhalyllychau ger Llandeilo.   Dywedodd Laura, “Rydym ni fel teulu wastad wedi cadw geifr, cafodd fy mam ei gafr gyntaf pan oedd hi’n 17 oed. Rydw
13 Mawrth 2018
Mae Mewn Picil, cwmni o Glwyd, yn cynhyrchu siytni a jam gan ddod ag ychydig o felyster a sbeis i’r bwrdd cinio.   Mae Bethan Batty, swyddog gweinyddol, wedi bod yn gwneud cyflenwad o jam a siytni i ffrindiau a theulu ers nifer o flynyddoedd. Ar ôl mentro i werthu ei chynnyrch mewn ffeiriau lleol a marchnadoedd Nadolig, cafodd ei symbylu i sefydlu ei busnes.   Gyda chymorth Cywain, mae Mewn Picil yn cymryd ei gamau busnes nesaf.   Mae Bethan o Lansannan yn defnyddio cynnyrch lleol yn ei dymor i wneud y jam a’r siytni. Fel arfer mae’r gwaith yn dechrau prysuro ym mis Medi
13 Mawrth 2018
Mae cynhyrchydd cyffeithiau o Wrecsam, Mrs Picklepot, ar dân eisiau dod â phicls a siytni i’r 21 ganrif.   Mae gwneud cyffeithiau a phicls cartref wedi mynd yn henffasiwn erbyn hyn, ond mae Mrs Picklepot -sef Brigid Killen - yn bwriadu rhoi picls a siytnis yn ôl ar ein byrddau drwy dynnu sylw at nodweddion blasus, maethlon a chyfleus y bwydydd yma a oedd yn ffefryn y gegin ar un adeg.   Gall picls a siytnis Brigid fod yn ffordd wych o fywiogi pryd o fwyd mewn eiliadau trwy gyfuno blasau traddodiadol gydag elfennau modern. Mae’r ystod o fwydydd yn cynnwys Nionod wedi piclo
13 Mawrth 2018
Mae diwydiant gwin Cymru’n parhau i fynd o nerth i nerth, gyda White Castle ger y Fenni ymysg y ‘cnwd’ o winllanoedd mwyaf diweddar.   Roedd Robb a Nicola Merchant y perchnogion, wedi breuddwydio am fod yn berchen ar winllan erioed, ac yn 1995 prynodd y ddau fân-ddaliad ym mhentref Llanwytherin gan fynd ati i droi eu breuddwyd yn realiti.   Mae bron i ddegawd wedi mynd heibio ers iddynt blannu eu gwinwydd cyntaf, ac mae ffrwyth eu llafur wedi sicrhau nifer o wobrau gwin cenedlaethol iddynt.   Y rhai cyntaf y llwyddon nhw i’w hennill oedd Cystadleuaeth Win y DU a chystadleuaeth Cymdeithas Gwinllannoedd y
20 Rhagfyr 2017
Y penwythnos hwn bydd gwin cadarn cyntaf Cymru’n cael ei lansio – ‘1581’ – gan winllan arobryn White Castle yn Sir Fynwy.   Mae’r ddiod alcoholig newydd yma’n debyg i Bort ac yn ffrwyth llafur pedair blynedd o gynllunio gan Robb a Nicola Merchant, perchnogion White Castle.   Mae’r grawnwin yn cael eu cynaeafu a’u trin yn yr un ffordd â Phort gan greu diod gydag abv (alcohol yn ôl cyfaint) o 19%.   Meddai Robb “Ers i ni gael y winllan mae wastad wedi bod yn freuddwyd gennym i greu gwin cadarn Cymreig. Rhaid cael grawnwin o safon i’w wneud ac roeddem yn disgwyl am