Astudiaethau Achos

24 Hydref 2018
www.mountainmead.co.uk   O fewn blwyddyn yn unig, mae’r ffrindiau a’r partneriaid busnes, Jacob Milner a Mike Cooke, wedi datblygu eu syniad gwreiddiol o greu sypiau bychain o fedd Cymreig premiwm yn fusnes proffidiol llwyddiannus sydd wedi’i leoli ar ffiniau Parc Cenedlaethol Eryri.   Serch hynny, wrth ddechrau’r busnes, nid oedd yr un o’r ddau yn gwybod beth i’w wneud gyda’u syniad. “Heb unrhyw gysylltiadau, profiad masnachu, brandio, nac unrhyw fath o ddyluniad, doedd y cwmni ddim yn bodoli mewn gwirionedd,” cyfaddefodd Mike.   Clywodd y ddau am wasanaethau Cywain gan ddwy ffynhonnell wahanol cyn cael eu cyflwyno i Haf Hughes, Rheolwr Datblygu Cywain Gwenyn ac Arweinydd
12 Hydref 2018
Mae Llaethdy Llŷn wedi bod yn potelu llaeth o ansawdd uchel ym Mhwllheli ers mis Awst 2016. Fodd bynnag, adeg eu cyswllt cyntaf â rhaglen Cywain ym mis Hydref 2015, roedd dyfodol y fferm deuluol yn y fantol.   “Roedd hi’n amhosibl gwneud bywoliaeth gyda phris llaeth mor isel ag yr oedd. Mae’n beth hynod o anodd, codi yn y bore a gwybod y byddwch chi’n gwneud colled y diwrnod hwnnw. Hyd y gwelem ni, dim ond dau ddewis oedd gennym: rhoi’r ffidil yn y to neu roi cynnig ar rywbeth gwahanol.”     Yn sgil argymhelliad gan raglen Cyswllt Ffermio, cysylltodd Sion a
14 Mehefin 2018
Mae menter llaeth gafr newydd - Goatylicious – yn cyfuno brwdfrydedd gydol oes dros gadw geifr a sgiliau a ddatblygwyd dros genedlaethau.   Mae Laura Seddon, ffermwr o Sir Gaerfyrddin, wedi derbyn cymorth gyda’i busnes newydd gan Cywain - prosiect sy’n cefnogi datblygiad marchnadoedd newydd ar gyfer busnesau yn y sector bwyd sy’n awyddus i dyfu.   Mae geifr wedi chwarae rôl ganolog ym mywyd Laura, sy’n 31 oed, o fferm ei thad- cu yng Nghaint i’r fferm mae ei theulu bellach yn ei ffermio yn Nhalyllychau ger Llandeilo.   Dywedodd Laura, “Rydym ni fel teulu wastad wedi cadw geifr, cafodd fy mam ei gafr gyntaf pan oedd hi’n 17 oed. Rydw
13 Mawrth 2018
Mae Mewn Picil, cwmni o Glwyd, yn cynhyrchu siytni a jam gan ddod ag ychydig o felyster a sbeis i’r bwrdd cinio.   Mae Bethan Batty, swyddog gweinyddol, wedi bod yn gwneud cyflenwad o jam a siytni i ffrindiau a theulu ers nifer o flynyddoedd. Ar ôl mentro i werthu ei chynnyrch mewn ffeiriau lleol a marchnadoedd Nadolig, cafodd ei symbylu i sefydlu ei busnes.   Gyda chymorth Cywain, mae Mewn Picil yn cymryd ei gamau busnes nesaf.   Mae Bethan o Lansannan yn defnyddio cynnyrch lleol yn ei dymor i wneud y jam a’r siytni. Fel arfer mae’r gwaith yn dechrau prysuro ym mis Medi
13 Mawrth 2018
Mae cynhyrchydd cyffeithiau o Wrecsam, Mrs Picklepot, ar dân eisiau dod â phicls a siytni i’r 21 ganrif.   Mae gwneud cyffeithiau a phicls cartref wedi mynd yn henffasiwn erbyn hyn, ond mae Mrs Picklepot -sef Brigid Killen - yn bwriadu rhoi picls a siytnis yn ôl ar ein byrddau drwy dynnu sylw at nodweddion blasus, maethlon a chyfleus y bwydydd yma a oedd yn ffefryn y gegin ar un adeg.   Gall picls a siytnis Brigid fod yn ffordd wych o fywiogi pryd o fwyd mewn eiliadau trwy gyfuno blasau traddodiadol gydag elfennau modern. Mae’r ystod o fwydydd yn cynnwys Nionod wedi piclo