Amdanom Ni
Menter a Busnes yw'r prif gwmni datblygiad economaidd yng Nghymru

Beth ydym ni'n ei wneud? 

Rydym ni'n darparu gwybodaeth am fentergarwch, dechrau busnes a chefnogi twf busnesau i unigolion, grwpiau a Busnesau Bach a Chanolig ledled Cymru a thu hwnt. Ein meysydd arbenigol yw:       

  • Dylunio ein rhaglenni cefnogaeth ein hunain ar gyfer busnesau, mentergarwch, sgiliau a datblygu arloesedd
  • Darparu rhaglenni cefnogi busnes ar ran sefydliadau cenedlaethol a rhanbarthol
  • Darparu gwasanaethau masnachol i fusnesau, datblygiad economaidd a sectorau eraill cysylltiedig – gweler adran Mabis y wefan am fwy o fanylion

Sut ydym ni'n gweithio?

  • Rydym yn ymfalchio mewn darparu gwasanaethau o ansawdd uchel, sy''n cael eu darparu gan ein staff deallus, yn ymwneud â nifer o sectorau a disgyblaethau busnes
  • Gyda systemau rheolaeth a gweinyddiaeth cadarn - gydag achrediad ISO9001 a Buddsoddwyr mewn Pobl Safon Aur - rydym yn ymdrechu i gynnig darpariaeth rhaglenni a gwasanaeth cwsmer gwych i'n holl gleientiaid
  • Rydym hefyd yn gweithio mewn partneriaeth â nifer o sefydliadau a chwmniau eraill - p'un ai wrth ddarparu gwasanaethau neu fel noddwyr. O ganlyniad, mae gennym rwydweithiau eang ledled Cymru a thu hwnt
  • Mae ein portffolio o wasanaethau masnachol yn cynnwys cefnogaeth gyda'r broses tendro, Adnoddau Dynol, cyfieithu (Cymraeg/Saesneg), yn ogystal ag ymchwil a datblygiad yn y sector datblygiad economaidd. Rydym yn darparu gwasanaethau wedi'u teilwra i gwrdd ag anghenion ein cleientiaid

Ym mhle ydym ni'n gweithio?

Mae mwyafrif ein gwasanaethau'n cael eu cynnig ledled Cymru, ond mae ein gwasanaethau masnachol hefyd yn cael eu darparu ar draws y DU ac Ewrop.

Mae ein swyddfeydd wedi'u lleoli ym Mangor, Meifod, Llanelwy, Aberystwyth (prif swyddfa) a Chaerdydd.

Mae ein holl wasanaethau ar gael yn trwy gyfrwng y Gymraeg a'r Saesneg.