Darperir gan:
Menter a Busnes

Mae Menter a Busnes wedi ennill y cytundeb i ddarparu Rhaglen Trosglwyddo Gwybodaeth, Arloesedd a Gwasanaeth Cynghori Cyswllt Ffermio o dan y Rhaglen Datblygu Gwledig 2014-2020 – Cymunedau Gwledig Llywodraeth Cymru.

Rydym ni wedi bod yn gweithio gyda theuluoedd ffermio yng Nghymru ers 1992, pan sefydlwyd prosiect Cwysi i gynorthwyo teuluoedd ffermio i addasu ac arallgyfeirio. Rydym wedi darparu o dan faner Cyswllt Ffermio ers iddo gael ei gyflwyno yn 2001 gan ddefnyddio Hwyluswyr lleol, Cydlynwyr Cyswllt Ffermio, Seminarau Arallgyfeirio, Digwyddiadau Ymwybyddiaeth Strategol, Cymorthfeydd Cynllunio ac Agrisgôp.

Rhwng 2011-2015 fe wnaethom ddarparu tri chytundeb ar ran rhaglen Cyswllt Ffermio Llywodraeth Cymru: y Rhaglen Trosglwyddo Gwybodaeth; Datblygu’r Diwydiant a Chyfathrebu; a Chydlynwyr, Datblygu Sgiliau a’r Rhaglen Datblygu Rheolaeth.

Cliciwch yma i weld gwefan Cyswllt Ffermio.