Swyddi

Rydym bob amser yn chwilio am unigolion brwdfrydig, awyddus a chreadigol i ymuno â grŵp Menter a Busnes. 

 

Bydd unrhyw swyddi gwag yn cael eu hysbysebu yma.

 

Rydym hefyd yn defnyddio Lleol.cymru i hysbysebu ein swyddi

Lleoliad: Bangor / Llanelwy
Cyflog: 25,151 - 27,694
Dyddiad Cau: 03 Ionawr 2017
Mae’r Ysgrifennydd Gwladol dros yr Amgylchedd, Bwyd a Materion Gwledig mewn cydweithrediad â’r Animal and Plant Health Agency (APHA) a Llywodraeth Cymru, wedi penodi Menter a Busnes i ddarparu gwasanaeth rheolaeth o brofi twbercwlin (TB) a darpariaeth o wasanaethau milfeddygol eraill yng Ngogledd Cymru.  Mae’r profion TB yn rhan hanfodol o strategaethau rheoli TB DEFRA a Llywodraeth Cymru, ac yn chwarae rhan hanfodol o adnabod gwartheg a buchesi sydd wedi eu heintio a thrwy hynny’n cynorthwyo i leihau lledaeniad pellach o’r clefyd.  Mae Menter a Busnes yn gweithio ar y cyd â MGC (Milfeddygon Gogledd Cymru) i ddarparu’r gwasanaeth.
Prosiect: Cyswllt Ffermio
Lleoliad: Aberystwyth
Cyflog: 16,521 - 17,848
Dyddiad Cau: 12 Rhagfyr 2016
Mae Cyswllt Ffermio’n brosiect integredig ac uchel ei broffil sy’n cynnig cefnogaeth, cyngor a hyfforddiant gyda ffocws drwy raglen Cymru-gyfan o weithgareddau trosglwyddo gwybodaeth, cyngor arbenigol a chefnogaeth i arloesi. Un nod allweddol yw cynyddu’r pwyslais ar ymddygiad sy’n canolbwyntio ar fusnes, gan wella proffidioldeb, gallu cystadleuol a pherfformiad amgylcheddol busnesau fferm, coedwigaeth a bwyd yng Nghymru.   Ariennir Cyswllt Ffermio drwy’r Cynllun Datblygu Gwledig 2014-2020 sydd wedi’i ariannu gan Gronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwledig a Llywodraeth Cymru.
Prosiect: Cyswllt Ffermio
Lleoliad: Sir Faesyfed / Radnor
Cyflog: 27,694 - 30,238
Dyddiad Cau: 12 Rhagfyr 2016
Mae Cyswllt Ffermio’n brosiect integredig ac uchel ei broffil sy’n cynnig cefnogaeth, cyngor a hyfforddiant gyda ffocws drwy raglen Cymru-gyfan o weithgareddau trosglwyddo gwybodaeth, cyngor arbenigol a chefnogaeth i arloesi. Un nod allweddol yw cynyddu’r pwyslais ar ymddygiad sy’n canolbwyntio ar fusnes, gan wella proffidioldeb, gallu cystadleuol a pherfformiad amgylcheddol busnesau fferm, coedwigaeth a bwyd yng Nghymru.   Ariennir Cyswllt Ffermio drwy’r Rhaglen Datblygu Gwledig 2014-2020 sydd wedi’i ariannu gan Gronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwledig a Llywodraeth Cymru.
Prosiect: Cyswllt Ffermio
Lleoliad: Llanelwy / St Asaph
Cyflog: 27,694 - 30,238
Dyddiad Cau: 12 Rhagfyr 2016
Mae Cyswllt Ffermio’n brosiect integredig ac uchel ei broffil sy’n cynnig cefnogaeth, cyngor a hyfforddiant gyda ffocws drwy raglen Cymru-gyfan o weithgareddau trosglwyddo gwybodaeth, cyngor arbenigol a chefnogaeth i arloesi. Un nod allweddol yw cynyddu’r pwyslais ar ymddygiad sy’n canolbwyntio ar fusnes, gan wella proffidioldeb, gallu cystadleuol a pherfformiad amgylcheddol busnesau fferm, coedwigaeth a bwyd yng Nghymru.   Ariennir Cyswllt Ffermio drwy’r Rhaglen Datblygu Gwledig 2014-2020 sydd wedi’i ariannu gan Gronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwledig a Llywodraeth Cymru.

Pam gweithio i ni

Rydym ni'n gyflogwr da, ac mae staff yn derbyn y buddion canlynol:

  • Gweithio'n hyblyg
  • Hyd at 27 diwrnod o wyliau blynyddol  bob blwyddyn yn ogystal â gwyliau'r banc
  • Pensiwn da
  • Cynllun Iechyd a Ffitrwydd
  • Cynllun Talebau Gofal Plant