Swyddi

Rydym bob amser yn chwilio am unigolion brwdfrydig, awyddus a chreadigol i ymuno â grŵp Menter a Busnes. 

 

Bydd unrhyw swyddi gwag yn cael eu hysbysebu yma.

 

Rydym hefyd yn defnyddio Lleol.cymru i hysbysebu ein swyddi

Lleoliad: Aberystwyth / Bangor / Caerdydd
Cyflog: 33,652 - 36,597 pro rata
Dyddiad Cau: 03 Tachwedd 2016
Mae’r Prosiect Moch Cymreig yn brosiect newydd sbon sy'n cael ei ddarparu gan Menter a Busnes, gyda'r nod o gynyddu'r genfaint Moch Cymreig trwy ymgyrch amlochrog gan ddefnyddio datblygiadau geneteg a thechnolegol. Bydd marchnata wedi’i dargedu o gig moch Cymreig yn cynnig cyfleoedd creu incwm ar gyfer ffermwyr Cymru, a ffermwyr ifanc yn benodol, trwy wneud y defnydd gorau posibl o adnoddau eu ffermydd. Darperir cefnogaeth ar gyfer cynllunio busnes, hwsmonaeth, iechyd, bioddiogelwch a marchnata.   Wedi’i ariannu trwy gronfa Cymunedau Gwledig Llywodraeth Cymru - Rhaglen Datblygu Gwledig 2014 - 2020, mae’r prosiect yn cymryd agwedd gydweithredol sy'n ymwneud ag ystod eang
Lleoliad: Aberystwyth / Bangor / Caerdydd
Cyflog: 25,151 - 27,694 pro rata
Dyddiad Cau: 03 Tachwedd 2016
Mae’r Prosiect Moch Cymreig yn brosiect newydd sbon sy'n cael ei ddarparu gan Menter a Busnes, gyda'r nod o gynyddu'r genfaint Moch Cymreig trwy ymgyrch aml-ochrog gan ddefnyddio datblygiadau geneteg a thechnolegol. Bydd marchnata cig moch Cymreig yn cynnig cyfleoedd creu incwm ar gyfer ffermwyr Cymru, a ffermwyr ifanc yn benodol, trwy wneud y defnydd gorau posibl o adnoddau eu ffermydd. Darperir cefnogaeth ar gyfer cynllunio busnes, hwsmonaeth, iechyd, bioddiogelwch a marchnata. Wedi’i ariannu trwy gronfa Cymunedau Gwledig Llywodraeth Cymru - Rhaglen Datblygu Gwledig 2014 - 2020, mae’r prosiect yn cymryd agwedd gydweithredol sy'n ymwneud ag ystod eang o bartneriaid cadwyn
Prosiect: Cywain
Lleoliad: Aberystwyth, Bangor, Llanelwy
Cyflog: 18,530-21,774
Dyddiad Cau: 03 Tachwedd 2016
Cefndir   Mae Cywain, a ddarperir gan Menter a Busnes, yn fodel sy’n darparu cefnogaeth wedi’i dargedu ar gyfer busnesau micro a BBaCh sy’n gweithredu yn y sector bwyd a diod yng Nghymru. Rydym bellach yn dechrau cyfnod newydd ac rydym wedi derbyn cyllid trwy Gymunedau Gwledig Llywodraeth Cymru - Rhaglen Datblygu Gwledig 2014 - 2020 i dreialu a datblygu gwasanaeth diwygiedig dros y 12 mis nesaf.     Bydd darpariaeth ar gyfer cefnogaeth yn cael ei dreialu i ddatblygu capasiti a gallu busnesau, hwyluso trosglwyddo gwybodaeth a gwybodaeth y diwydiant ac atgyfnerthu integreiddiad y gadwyn gyflenwi. Mae’r ddarpariaeth ar gael ledled Cymru gyda
Lleoliad: Aberystwyth, Bangor, Caerdydd - ystyrir lleoliadau eraill / other locations will be considered
Cyflog: 25,151 - 27,694 pro rata
Dyddiad Cau: 02 Tachwedd 2016
Mae’r Cynllun Bîff Integredig CFFI yn brosiect newydd sbon sy’n cael ei ddarparu gan Menter a Busnes, ac mae’n anelu at gynyddu capasiti, sgiliau, gwybodaeth a hyder ymysg ffermwyr ifanc yng Nghymru fel eu bod yn gallu cynyddu eu cyfraniad i'r diwydiant bîff Cymreig yn y dyfodol, a bod ganddynt well dealltwriaeth i allu ymateb i gyfleoedd masnachol o fewn y gadwyn fwyd fel y maent yn codi.   Wedi’i ariannu trwy gronfa Cymunedau Gwledig Llywodraeth Cymru - Rhaglen Datblygu Gwledig 2014-2020, mae’r prosiect yn bwriadu cydweithio gyda ystod o bartneriaid cadwyn gyflewni, gyda'r bwriad o sefydlu cynllun magu bîff integredig yng

Pam gweithio i ni

Rydym ni'n gyflogwr da, ac mae staff yn derbyn y buddion canlynol:

  • Gweithio'n hyblyg
  • Hyd at 27 diwrnod o wyliau blynyddol  bob blwyddyn yn ogystal â gwyliau'r banc
  • Pensiwn da
  • Cynllun Iechyd a Ffitrwydd
  • Cynllun Talebau Gofal Plant