Annog siopwyr i fwynhau #NadoligCymreigCywain yn y Ffair Aeaf

24 Tachwedd 2017

Bydd ymwelwyr â Ffair Aeaf Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru yn cael eu hannog i gefnogi cynhyrchwyr lleol y Nadolig hwn, ac yn cael cyfle i ennill cynnyrch cartref gwych.

 

Mae’r Neuadd Fwyd yn y Ffair Aeaf (Tachwedd 27ain a 28ain) bob amser yn llawn danteithion Nadoligaidd, a bydd Cywain, prosiect sy’n cefnogi’r sector bwyd amaeth, yn cyflwyno nifer o gynhyrchwyr bwyd a diod newydd i’r cyhoedd yn Llanelwedd.

 

Dros y deuddydd, bydd deg o gynhyrchwyr yn cael eu cynnwys ar stondin Cywain, gyda llawer ohonynt yn lansio cynnyrch newydd sy’n ddelfrydol ar gyfer y Nadolig.

 

O ffesantod a siocled i roliau selsig gourmet a diodydd arloesol, bydd amrywiaeth eang o gynnyrch Cymreig blasus ar gael.

 

Trwy’r cyfryngau cymdeithasol, bydd Cywain – sy’n cefnogi datblygiad marchnadoedd newydd yn y sector bwyd amaeth – yn annog pobl i brynu cynnyrch o Gymru wrth baratoi ar gyfer y Nadolig.

 

Gan ddefnyddio’r hashnodau #CywainWelshChristmas #NadoligCymreigCywain bydd ymwelwyr yn cael eu hannog i gymryd rhan mewn ymgyrch hunlun gyda chyfle i ennill hamper o gynnyrch Cymreig.

 

“Mae’r Nadolig yn gyfnod mor bwysig ar gyfer cynhyrchwyr Cymreig, ac rydym yn gofyn i bobl brynu cynnyrch yn nes i’r cartref – i siopa’n lleol a siopa am gynnyrch Cymreig,” meddai Myrddin Davies, Rheolwr Cywain.

 

“Mae Neuadd Fwyd y Ffair Aeaf yn arddangosfa wych o fwyd a diod arbennig, a gobeithiwn y bydd pobl yn cymryd y cyfle i flasu ac i brynu’r hyn sydd gan Gymru i’w gynnig.”

 

Er mwyn cael gwybod pa gynhyrchwyr fydd ar stodin Cywain drost y ddau ddiwrnod, dewisiwch y dogfen pdf isod.

Our latest tweets

Diolch i @AtebCymru a @shiwiyoga am eu cyflwyniadau heddiw. Dyma 'chydig o luniau o Helfa Drysor #Caernarfon Cyrdd… https://t.co/ejJciOMmu9
*FREE WORKSHOP* Safe Cattle Handling Workshop at the Winter Fair - don't miss out! https://t.co/flhZAwMDJH
*GWEITHDY AM DDIM* Gweithdy Trin Gwartheg yn Ddiogel yn y Ffair Aeaf - peidiwch a cholli allan! https://t.co/HZCt50srVp
Attending the Winter Fair? Want to buy local Welsh produce as part of your Christmas presents? Come and visit the… https://t.co/VyxJPWyr27