Adnoddau Dynol

Mae Mabis AD yn cynnig amrediad o wasanaethau ar gyfer busnesau a sefydliadau o bob maint ym mhob sector, wedi'i ddarparu gan reolwr prosiect AD profiadol. Gall gwasanaethau gynnwys:

  • rheoli prosiect trawsnewidiol megis ailstrwythuro sefydliadol
  • ymdrin â phrosesau disgyblu a chwynion cymhleth
  • recriwtio
  • creu a darparu rhaglenni hyfforddiant integredig
  • rheoli datbygiad a gweithrediad polisi yn unol â chyfraith cyflogaeth
  • cynllunio ac arwain sefydliadau trwy achrediadau allweddol, gan gynnwys Buddsoddwyr mewn Pobl