12 Awst 2013
Mae Cogydd Cymreig sy’n dal seren Michelin yn cefnogi ymgyrch newydd sbon ‘Pysgod Cymru’ i hyrwyddo a chefnogi’r diwydiant pysgod sydd yn werth £8.4 miliwn* yng Nghymru.   Mae’r cogydd arbennig, Bryan Webb, sy’n rhedeg bwyty Tyddyn Llan yn Sir Ddinbych, gogledd Cymru wedi ymuno ag ymgyrch Cywain Pysgodfeydd**, cynllun ychwanegu gwerth Menter a Busnes, i godi proffil y diwydiant pysgod yng Nghymru.  Yn ôl Caroline Dawson, Rheolwr Datblygu Cywain: “O’n gwaith ymchwil a’n trafodaethau o fewn y sector pysgod yng Nghymru, mae bwlch yn y gadwyn gyflenwi ac mae cwsmeriaid yn ei chael hi’n anodd gwybod lle i ddod o hyd i bysgod Cymreig er
24 Hydref 2011
Dyma arfarniad diweddar o brosiect Cywain gan The Scottish Agricultural College. Os oes gennych unrhyw gwestiynau neu sylwadau yn codi o’r arfarniad mae croeso i chi gysylltu gydag Aled Davies. aled.davies@menterabusnes.co.uk Mae’r adroddiad yn Saesneg, ond gallwn drafod eich ymateb iddo yn Gymraeg.
01 Gorffennaf 2010
Sector Bwyd-Amaeth Cymreig yn Logio Ymlaen i Dueddiadau’r Farchnad Mae’r diwydiant bwyd-amaeth yng Nghymru wedi croesawu lansiad gwefan newydd sy’n dilyn tueddiadau’r farchnad ac ymddygiad defnyddwyr yn y sector. Bydd Adroddiad Monitro Cywain o fudd i gynhyrchwyr cynradd a’r sector cefnogi yn y diwydiant bwyd-amaeth Cymreig, medd prosiect Cywain, sy’n cael ei redeg gan Menter a Busnes a’i ariannu gan Lywodraeth Cynulliad Cymru. Mae’r wefan yn llawn o’r wybodaeth ddiweddaraf ar nifer o sectorau o fewn y diwydiant, megis cynnyrch llaeth, diodydd a chig coch, ac mae yna ddolenni i adroddiadau perthnasol o’r cyfryngau. Dywed Aled Davies, Swyddog Prosiect Cywain, y
01 Gorffennaf 2010
Prosiect i Agor Marchnadoedd Newydd ar Gyfer y Diwydiant Pysgod Cymreig Mae gwerth y diwydiant pysgod i economi Cymru yn cael ei gydnabod gyda chreu prosiect cyffrous sy’n anelu at ddatblygu cynnyrch a marchnadoedd newydd ar gyfer pysgod. Mae hyd at 90% o bysgod Cymreig yn cael eu gwerthu dramor, ond creda Menter a Busnes fod potensial da ar gyfer datblygu marchnadoedd lleol a rhanbarthol. Trwy Cywain Pysgodfeydd, sydd wedi ei seilio ar brosiect llwyddiannus bwyd-amaeth Cywain, bydd y sector bysgod yn cael ei annog i ychwanegu gwerth i ddaliad blynyddol y genedl. Mae’r Rheolwr Prosiect, Aled Davies, am i bysgotwyr,