Astudiaethau Achos

22 Tachwedd 2017
Mae cynhyrchwyr caws dafad, Defaid Dolwerdd, yn dod a’r Cyfandir i Gymru trwy lansio ystod o gaws o fath Halloumi gyda help Cywain.   Mae Nick a Wendy Holtham yn cadw diadell o 120 o famogiaid godro Friesland ar eu fferm ger Crymych yn Sir Benfro. Tua 15 mlynedd yn ôl dechreuodd y ddau greu caws llaeth dafad, iogwrt a hufen ia ar raddfa fechan, ond yn 2013 yn dilyn ymddeoliad Nick, penderfynwyd cynyddu cynhyrchiant ac ehangu’r llaethdy gan ychwanegu parlwr newydd.   Mae ‘Halwmi’ yn wahanol i unrhyw beth arall maen nhw wedi eu cynhyrchu o’r blaen ac yn dod mewn tri math
22 Tachwedd 2017
Pan aeth Ellen Picton, y maethegydd o Sir Benfro, ati i wneud tryffls siocled tywyll yn rhoddy Pasg i’w chwsmeriaid, y peth olaf yr oedd hi wedi’i ddisgwyl oedd dod yn rhan o’r byd gwneud siocledi.   Mae Ellen wedi datblygu ei busnes siocled ‘iachach’ gyda chymorth Cywain, gan ddarparu cwsmeriaid cyfanwerthu yng Nghymru a’r cyhoedd yn fwy diweddar.   Gwneir y tryffls blasus gan ddefnyddio siocled Belgaidd tywyll 72% - sy’n hynod flasus ond yn isel mewn siwgr – wedi’i gyfuno â hufen Sir Benfro a blasau o Gymru.   Mae’r tryffls sy’n cael eu gwneud â llaw heb glwten yn naturiol ac yn cynnwys
O'r cychwyn cyntaf, rydym wedi cael  gefnogaeth gan Cywain, maent wedi cefnogi fy syniadau i gyd  ac wedi fy helpu i ddatblygu fy nghwmni. Rwyf bob amser wedi mwynhau coginio ac yn mwynhau arbrofi. Rhoddodd Cywain y cyfle i ddatblygu fy nghwmni fy hun . Maent wedi rhoi cyngor am frandio, datblygu cynnyrch, marchnata a hefyd gweledigaethau hirdymor i mi. Maent hefyd wedi fy helpu i sylweddoli pwysigrwydd cydweithio yn lleol. Mae hyn yn rhan bwysig o fy nghwmni, yr wyf yn defnyddio cynnyrch lleol a chefnogi busnesau lleol eraill. Yr wyf yn dod o hyd i hyn i fod
Mae cwmni newydd sbon o Wynedd sy’n cynhyrchu teisennau berffro (shortbread) wedi llwyddo i lansio mewn dim o dro, diolch i gyngor arbenigol Cywain, cynllun ychwanegu gwerth at fwyd, Menter a Busnes.   Mewn cwta wyth wythnos o feddwl am y syniad i arddangos cynnyrch wedi ei frandio, mae Kit Ellis o Fferm Llwyndyrys ger Y Ffôr, Pwllheli wedi lansio CRYMS gyda chefnogaeth ei ffrind, Sioned Williams.    Dyw syniadau busnes ddim yn ddieithr i Kit gan bod y cyn-ddarlithydd cnydau a chyfrifon fferm eisoes yn rhedeg Sba Fferm a bythynnod gwyliau hunan arlwyo o gartref y teulu ar Fferm Llwyndyrys.   Cyn fyfyriwr a’i gweithiwr
Symudwyd Alison Everett a'i gwr Dave i Home Farm Overton o Lerpwl dros 5mlynedd yn nol. Wedi penderfynu dechrau tyddyn, dechreuwyd y par gyda hanner dwsin o foch a ieir.  Ar ôl danfon ei moch cyntaf i ladd, sylweddolodd Alison a Dave er mwyn gwneud cyfiawnder a'i chig ac i ychwanegu gwerth roedd angen iddyn bwtchera y cig ei hunain. Ers mis Tachwedd 2009, mae holl foch Home Farm wedi cael ei bwtchera ar y fferm gan y par priod. Mae yna dros 70 o foch traddodiadol a dofednod yn cael ei ffermio yn Home Farm, mae'r par hefyd wedi dechrau bridfa